Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: https://b3stoffice.se.

Best Office i Skandinavian AB är ett företag som hyr ut kontor. För att på bästa sätt kunna anpassa tjänsterna till varje individs behov och önskemål, samt för att i övrigt uppfylla lagstiftarens och/eller beställarens krav, samlar Best Office i Skandinavien AB in och bearbetar olika personuppgifter.

Vår ambition är att du skall känna dig trygg och säker när du lämnar personuppgifter eller andra integritetskänsliga uppgifter till oss. Vi bearbetar och hanterar alla personuppgifter enligt en fastställd dataskyddspolicy som syftar till att säkerställa att vi vidtar de åtgärder som krävs för att skydda känsliga uppgifter.

All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i gällande integritetsskyddslagstiftning och i enlighet med EU:s dataskyddsdirektiv GDPR (General Data Protection Regulation), samt övriga riktlinjer som gäller inom Best Office i Skandinavien AB.

Best Office i Skandinavien AB är personuppgiftsansvarig i enlighet med EU:s dataskyddsdirektiv, för den behandling av personuppgifter som sker inom alla delar av Best Office i Skandinavien AB.

Hur vi använder dina personuppgifter

Vi använder vanligen personuppgifter för följande ändamål:

  • Försäljning, kontakt fram och tillbaka
  • För att skapa och hantera fakturor
  • För att hantera intresseanmälningar, besvara dina frågor eller informera dig om ändringar/nyheter rörande våra lokaler eller tjänsteutbud
  • För att kunna fullgöra det som följer av ett hyreskontrakt

Personuppgifterna sparas så länge som krävs för att uppfylla ovanstående ändamål, eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Personuppgifter som inte längre behövs raderas på regelbunden basis.

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens IP-adress och webbläsarens användaragent-sträng som hjälp för detektering av skräppost.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts visas din profilbild offentligt tillsammans med din kommentar.

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du besöker vår inloggningssida kommer vi att sätta en tillfällig cookie för att undersöka om din webbläsare accepterar dem. Denna cookie innehåller inga personuppgifter och den försvinner när du stänger din webbläsare.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

Om du har mailat oss gällande intresseanmälan, bokning av visning eller haft frågor om kontorshotellet så kommer mailet och alla uppgifter sparas. Vi tar bort uppgifter med jämna mellan rum och rensar våra mejlkorgar ett par gånger per år. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Kontakt

Frågor angående Intergritetspolicy eller Cookies kan skickas till Best Office i Scandinavien AB via mejl eller post.

Begäran om utdrag eller ändring av personuppgifter ska ske via post.

Märk brevet med “GDPR – Uppgifter”.

Best Office i Scandinavien AB
Fittjavägen 21
145 51 Norsborg
Sverige

Glöm inte att bifoga en vidimerad kopia av din (och ditt eventuella ombuds) giltiga ID-handlingar för att styrka din identitet, utan detta kommer vi inte att kunna besvara din begäran.